TOPVAN

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja spletne strani www.topvan.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu  potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih  komunikacijah (ZEKom-1).  

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse uporabnike in na vse oblike uporabe spletne strani  www.topvan.si.  

Lastnik in upravljalec spletnega mesta je podjetje TOPVAN d.o.o.  

Uporabnik je zavezan upoštevati te splošne pogoje in z uporabo spletne strani www.topvan.si sprejema te splošne pogoje, je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.  

VIZITKA PODJETJA  

TOPVAN d.o.o.  

Begunje na Gorenjskem 165  

4275 Begunje na Gorenjskem  

Matična številka: 8189480000  

Davčna številka: 93781105  

Zavezanci za DDV: DA  

VRSTE STORITEV TER LOKACIJA IZVAJANJA  

Podjetje TOPVAN d.o.o. opravlja storitve s področja računovodstva in davčnega svetovanja.  Storitve se izvajajo na naslovu Begunje na Gorenjskem 165.  

SODELOVANJE S PODJETJEM  

Stranke se lahko za sodelovanje s podjetjem TOPVAN d.o.o. dogovorijo preko telefonske številke  031/855-876, ali po elektronskem naslovu: karmen@topvan.si  

CENE IN PLAČILO  

Vse cene so v EUR po dogovoru, glede na obseg poslovanja in vključujejo 22 % DDV.  Podjetje posluje samo negotovinsko. 

ODGOVORNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA  

Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij. Kljub temu pa je  kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena  in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko  uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na  tej spletnih strani.  

Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani  kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo. Vsebine, objavljene na tej spletni strani,  nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.  

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v  zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne  lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli  drug način reproducirati, razen v primeru našega pisnega soglasja.  

STRANKINE DOLŽNOSTI  

Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev je stranka dolžna:  

  • v času procesa izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili;
  •  biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank ter delavcev;
  • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev.  

 

PRITOŽBE IN SPORI  

Podjetje TOPVAN d.o.o. stremi k temu, da vse storitve opravlja strokovno in skladno z veljavno  zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si podjetje prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega  sistema obravnavanja pritožb.  

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani www.topvan.si pritožbo poda preko  elektronske pošte karmen@topvan.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave.  

Podjetje TOPVAN d.o.o. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo  sporazumno. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih  pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne  postopke pristojno sodišče v Ljubljani.